ผู้เผยแพร่แอสเสท

สิ่งแวดล้อม - รายแรกในวงการโลจิสติกส์: เส้นทางสู่คาร์บอนเป็นศูนย์ในอนาคต

ในฐานะผู้เคลื่อนไหวรายแรกในอุตสาหกรรม เราได้กำหนดเป้าหมายที่สำคัญสองประการสำหรับต้นแบบคาร์บอนเป็นศูนย์ในอนาคต โดยเป้าหมายที่หนึ่ง คือ การชดเชยการปล่อยก๊าซ CO2 โดยตรงและการปล่อยก๊าซที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในปี 2020 และเป้าหมายที่สอง คือ การแก้ปัญหาการปล่อยก๊าซ CO2 ของบริการขนส่งของซัพพลายเออร์ของเรา

ผู้บริโภคผลักดันการเปลี่ยนแปลง บริษัททำให้เป็นจริง ดังนั้น ที่ Kuehne+Nagel ความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญของความมุ่งมั่น

Dr. Detlef Trefzger ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Kuehne+Nagel International AG

Dr. Detlef Trefzger

การให้ความใส่ใจในอนาคตของโลก เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่เราต้องดำเนินการในวันนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าโลกในอนาคตเป็นที่ซึ่งมีความเป็นอยู่ที่ดี

มหาสมุทรที่มีภาวะเป็นกรด และภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบนิเวศในธรรมชาติ และคุกคามทุกชีวิตบนโลก เราจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงเหล่านี้ เราทราบว่า อุตสาหกรรมโลจิสติกส์มีส่วนที่ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO2 ประมาณ 8% ทั่วโลก

ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ เรามุ่งมั่นที่จะลดการมีส่วนในลดปริมาณเปอร์เซ็นดังกล่าวนั้น โดยลดการปล่อยก๊าซ CO2 ในการขนส่งของเราเอง และพัฒนาโซลูชันเพื่อสนับสนุนลูกค้าของเราที่ต้องการลดการปล่อยคาร์บอน

วัตถุประสงค์หลักของเรา เพื่อการลดการปล่อยก๊าซ CO2 ในการขนส่ง:

  • ดูแลการจัดการก๊าซ CO2ในการดำเนินงานทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพ

  • จัดทำโซลูชันและข้อเสนอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ลูกค้าของเรา

  • จัดหาบริการด้านโลจิสติกส์โดยอิงตามเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายที่ยั่งยืนของเรา:

เรากำลังดำเนินการลดการปล่อยก๊าซ CO2 ในบริการขนส่งและโลจิสติกส์ของเราทั่วโลก เรามีเป้าหมายหลักสองประการที่ต้องทำให้สำเร็จ:

  1. มีความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างสมบูรณ์ในเขตอิทธิพลโดยตรงของเราภายในปี 2020 (ขอบเขตที่ 1 และ 2 ของโปรโตคอล GHG)

  2. ลดการปล่อยก๊าซ CO2 ลง 33% ในส่วนของซัพพลายเออร์และลูกค้าของเรา ภายในสิ้นปี 2030 (ขอบเขตที่ 3 ของโปรโตคอล GHG)

เส้นทางสู่คาร์บอนเป็นศูนย์ในอนาคตมาพร้อมกับความมุ่งมั่นที่มีต่อลูกค้าของเรา โดยเราจะนำเสนอโซลูชันที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 ในห่วงโซ่อุปทานของลูกค้า เราดำเนินการโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และข้อมูลเชิงคาดการณ์ ตลอดจนแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อสนับสนุนให้เลือกเส้นทางและรูปแบบการขนส่งที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซ CO2 ในการขนส่ง เราจึงเป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆ :"Kuehne+Nagel

อุตสาหกรรมการขนส่ง พันธมิตร และลูกค้าล้วนต้องตระหนักถึงความสำคัญของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายของความตกลงปารีส และ Kuehne+Nagel ก็พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ เป้าหมายของความตกลงปารีส คือการรักษาระดับอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกในศตวรรษนี้ไม่ให้สูงขึ้นเกินสององศาเซลเซียส (1.5°C จะดีที่สุด) เมื่อเทียบกับช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรม

การร่วมมือเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

เราร่วมมือกับทีมแข่งเรือยอชต์ Malizia เพื่อก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมของมหาสมุทรด้วยการลดการปล่อยก๊าซ CO2 ทั่วโลก ทีม Malizia ตรวจวัดก๊าซ CO2 ในมหาสมุทรในขณะแข่งขัน เรือยอชต์ดังกล่าวจึงได้รับการขนานนามว่า "seaexplorer" ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับแพลตฟอร์มบริการขนส่งสินค้าทางทะเล ซึ่งแสดงระดับการปล่อยก๊าซ CO2 ของการให้บริการขนส่งทางทะเลต่าง ๆ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือของเรา

เราจะบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนได้อย่างไร

เส้นทางสู่คาร์บอนเป็นศูนย์ในอนาคต รวมถึงวิสัยทัศน์ การหลีกเลี่ยง การลดการปล่อยก๊าซ CO2 และการชดเชยคาร์บอน

วิสัยทัศน์: การสร้างทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น ต้องการความตระหนักรู้ที่มากขึ้นในเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน แพลตฟอร์มดิจิทัลของเราช่วยให้ลูกค้าสามารถสรรหาเส้นทางที่ดีที่สุด และเลือกบริการที่ปล่อยก๊าซ CO2 ต่ำที่สุด ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแอป Carbon Calculator หรือ seaexplorerของเรา นอกจากนี้ ลูกค้าของเราจะได้รับทราบการประมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ของการขนส่งในข้อเสนออย่างโปร่งใส

การหลีกเลี่ยงและการลด: ความมุ่งมั่นของเราในการหลีกเลี่ยงและลดการปล่อยก๊าซ CO2 เริ่มต้นด้วยการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้โปรแกรมการฝึกอบรม เพื่อรักษาและเพิ่มความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ทีมงานของเรา ตามมาด้วยโซลูชันที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง การใช้เส้นทางขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ ตลอดจนพลังงานหมุนเวียน

การชดเชยคาร์บอน: สำหรับคาร์บอนฟุตพรินท์ที่ไม่สามารถลดให้เหลือศูนย์ได้ เราลงทุนในโครงการชดเชยคาร์บอนเพื่อธรรมชาติที่ผ่านการรับรอง โดยทำงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (หรือที่เรียกว่าเป้าหมาย SDG) การชดเชยคาร์บอนเป็นกลไกที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งช่วยปรับสมดุลการปล่อยก๊าซ CO2 จากการขนส่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยง ลูกค้าของเราสามารถใช้กลไกนี้ด้วย

เข้าร่วมกับเรา ลูกค้าเหล่านี้ภูมิใจที่ได้ทำให้การขนส่งเป็นกลางทางคาร์บอนร่วมกับเรา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการชดเชยคาร์บอนและโครงการแก้ปัญหาเพื่อธรรมชาติที่เราลงทุน