ผู้เผยแพร่แอสเสท

รายละเอียดของกฎข้อบังคับที่คุณควรทราบเกี่ยวกับ SOLAS และ VGM

อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตในทะเล (SOLAS) และเอกสารรับรองน้ำหนักสินค้าและบรรจุภัณฑ์ (VGM): ทีมผู้เชี่ยวชาญระดับโลกของเราพร้อมให้บริการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดของคุณพร้อมก่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์จะไปถึงท่าเรือปลายทาง

คุณส่งสินค้าไปทั่วโลกหรือไม่? คุณทราบหรือไม่ว่าในฐานะผู้จัดส่งคุณจำเป็นต้องแจ้งน้ำหนักรวมของตู้สินค้าที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ให้กับผู้ขนส่ง?

นี่เป็นผลมาจากอุบัติเหตุครั้งใหญ่ครั้งแล้วครั้งเล่าเกิดจากการแจ้งน้ำหนักที่ไม่ถูกต้องของตู้คอนเทนเนอร์ ดังนั้นองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ร่วมกับผู้แทนอุตสาหกรรมจึงได้ใช้กฎระเบียบที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตในทะเล (SOLAS) เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการแจ้งน้ำหนักของตู้คอนเทนเนอร์ที่เชื่อถือได้

ภายใต้กฎเหล่านี้ ผู้ส่งจะต้องจัดหาเอกสารรับรองน้ำหนักสินค้าและบรรจุภัณฑ์ (VGM) ของตู้คอนเทนเนอร์ให้แก่ผู้ขนส่ง ซึ่งรวมถึงน้ำหนักของสินค้า น้ำหนักของอุปกรณ์และวัสดุในการขนถ่ายทั้งหมด และน้ำหนักของตู้คอนเทนเนอร์ ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกแจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในซัพพลายเชน เพื่อเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและปรับกระบวนการให้เหมาะสม ทั้งนี้ ทีมผู้เชี่ยวชาญระดับโลกของเราพร้อมให้บริการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดของคุณพร้อมก่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์จะไปถึงท่าเรือปลายทาง

คุณสามารถเข้าถึงชิปเม้นท์ของคุณและส่งรายละเอียด VGM มาที่ Kuehne + Nagel โดยใช้ลิงก์หรือรหัส QR ที่คุณได้รับจากการยืนยันการจองส่งสินค้าของคุณ โดยข้อมูลเหล่านี้ จะอยู่ในในส่วนของ VGM

ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติและข้อบังคับอาจแตกต่างกันทั่วโลก

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูด้านล่าง

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม? ศึกษาจากคำถามที่พบบ่อยด้านล่าง

หากคุณยังต้องการข้อมูลเชิงลึกกว่าคำถามที่พบบ่อย โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเรา


ข้อมุลทั่วไป

อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตในทะเล (SOLAS) เปิดตัวในปี 2457 เพื่อตอบสนองต่อการจมของไททานิกในปี พ.ศ. 2455 องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ได้พัฒนาและดูแล SOLAS ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491

น้ำหนักสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง (VGM) คือน้ำหนักรวมของสินค้า (น้ำหนักบรรทุก, อุปกรณ์ที่ใช้ช่วยในการโหลด, พาเลท, skids, dunnage, วัสดุยึด และน้ำหนักของตู้คอนเทนเนอร์)

ผู้ส่งจะต้องจัดเตรียมเอกสาร VGM ของตู้คอนเทนเนอร์ให้กับผู้ขนส่งพร้อมกับลายเซ็น (สามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้) เพื่อระบุผู้รับผิดชอบของน้ำหนักที่แจ้ง ผู้ให้บริการขนส่งจะต้องได้รับข้อมูลนี้ก่อนที่คอนเทนเนอร์จะไปถึงท่าเรือปลายทาง

ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) หรือหน่วยงานของสหประชาชาติจะต้องดำเนินการตามกฏ VGM โดยบางประเทศได้นำกฎใหม่นี้มาบังคับใช้เป็นกฎหมาย ในขณะที่บางประเทศอาจจะมีเพิ่มข้อกำหนดอีกด้วย

เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ขนส่งจะให้น้ำหนักรวมของตู้สินค้าที่ถูกต้องและเชื่อถือได้แก่ผู้ขนส่ง ด้วยเหตุผลด้านความเป็นหลัก เนื่องจากในอดีต มีอุบัติเหตุหลายครั้งที่ผู้คนได้รับบาดเจ็บ และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย จากการแจ้งน้ำหนักที่ไม่ถูกต้อง

ภายใต้ข้อกำหนดของ SOLAS ผู้ส่งที่มีชื่ออยู่บน bill of lading เป็นฝ่ายที่รับผิดชอบในการจัดหาเอกสารรับรองน้ำหนักสินค้าและบรรจุภัณฑ์ (VGM) ของตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้าแล้ว ให้กับผู้ให้บริการทางทะเล('master') และผู้ดำเนินการเทอร์มินัล ('terminal representative')

ผู้ให้บริการทั่วไปที่ไม่ใช่เจ้าของเรือ (เช่น Kuehne + Nagel) เป็นตัวแทนของผู้ส่งที่ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ให้บริการเดินเรือ ดังนั้น Kuehne + Nagel จึงมีหน้าที่นำเอกสารรับรองน้ำหนักสินค้าและบรรจุภัณฑ์ (VGM) ที่รับมาจากผู้ส่ง เพื่อส่งต่อไปให้กับผู้ให้บริการทางทะเลอีกครั้ง

การวัดน้ำหนัก

การชั่งน้ำหนักที่ได้รับอนุญาตมี 2 วิธี ได้แก่

  • วิธีที่ 1: เมื่อบรรจุและปิดผนึกตู้คอมเทนเนอร์แล้วผู้ส่งสามารถชั่งชั่งน้ำหนักเอง หรือจ้างให้บุคคลที่ 3 (บริษัทอื่นๆ) ทำการชั่งน้ำหนักแทนได้
  • วิธีที่ 2: ผู้ส่งหรือบุคคลที่ 3 ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ส่ง สามารถชั่งน้ำหนักหีบห่อและสินค้าทั้งหมด รวมทั้งพาเลท dunnage และบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ และอุปกรณ์จับยึดต่างๆ ที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ด้วย นอกจากนั้นให้รวมน้ำหนักของตู้คอนเทนเนอร์เข้าไปอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมและคำอธิบายมีอยู่ในเว็บไซต์ WSC (World Shipping Council) website. 

น้ำหนักของตู้คอนเทนเนอร์จะแสดงไว้ที่ประตูของตู้คอนเทนเนอร์ สายการเดินเรือบางแห่งจะมีข้อมูลน้ำหนักตู้คอนเทนเนอร์อยู่ในเว็บไซต์ของตน ทั้งนี้ น้ำหนักตู้คอนเทนเนอร์อย่างเป็นทางการอาจแตกต่างกันไป อันเป็นผลมาจากการซ่อมแซมตู้คอนเทนเนอร์ พื้นที่เปียกชื้น หรือสาเหตุอื่น

ตามกฎหมาย คุณสามารถชั่งน้ำหนักตู้คอนเทนเนอร์ที่ปลายทางได้ แต่อย่างไรก็ตามเทอร์มินัลปลายทางบางแห่งไม่ได้มีเครื่องชั่งที่สามารถให้บริการนี้ อีกทั้งในความเป็นจริง มีตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมากที่เข้ามาที่เทอร์มินัลปลายทาง ทำให้การชั่งน้ำหนักตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือปลายทางอาจทำให้เกิดความแออัดและความล่าช้าอย่างมาก ดังนั้น คุณจึงจำเป็นต้องพิจารณาสิ่งนี้เสมอ

ข้อกำหนด

ข้อมูลที่ผู้ส่งต้องจัดหาให้ Kuehne + Nagel:

  1. เอกสารรับรองน้ำหนักสินค้าและบรรจุภัณฑ์ (VGM) ของทุกตู้คอนเทนเนอร์;
  2. ลายเซ็น (ชื่อในตัวพิมพ์ใหญ่สำหรับ EDI) ของผู้มีอำนาจในการแจ้งน้ำหนักและรายละเอียดของบริษัท และ
  3. ข้อมูลเพิ่มเติมและ / หรือเอกสารอื่นๆ (หากมีการเรียกร้องโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง)

กำหนดเวลาการรับ VGM ของเราจะแตกต่างกันไปในแต่ละท่าเรือ เนื่องจากการบังคับใช้กฎ VGM ยังคงอยู่กับหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐบาลท้องถิ่นที่รับผิดชอบเรื่องกิจการทางทะเล

เราทำการติดตามสถานะของ VGM และแจ้งเตือนคุณอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่า เราสามารถส่ง VGM ได้อย่างทันท่วงที และหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ที่จะ "ไม่ได้โหลดสินค้า"

ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งทางทะเลของเราจะติดต่อคุณในกรณีที่เอกสาร VGM ไม่ครบถ้วนไป

ผู้ส่งและผู้เจ้าหน้าที่ท่าเรือจะต้องไม่โหลดตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นเรือเว้นแต่จะมีเอกสาร VGM สำหรับตู้คอนเทนเนอร์นั้น

ความรับผิดชอบและความเป็นส่วนตัว

ผู้ส่งตามที่ระบุชื่ออยู่ใน B/L หรือ SWB จะต้องรับผิดชอบในเอกสาร VGM ที่ส่งให้กับสายเรือ แม้ว่าเรา (Kuehne+Nagel) ทำหน้าที่เป็นผู้รับจ้าง เพื่อทำการขนถ่ายและชั่งน้ำหนักตู้คอนเทนเนอร์ในนามของผู้ส่งก็ตาม เราจำกัดความรับผิดของเราต่อผู้ส่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และ/หรือสัญญาที่ตกลงกับลูกค้าเป็นรายไป

หน่วยงานของรัฐ / หน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยยามชายฝั่งในสหรัฐอเมริกา และหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลและชายฝั่งในสหราชอาณาจักร จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าผู้ส่งปฏิบัติตามข้อกำหนด

Blockchain คือรายการบันทึกที่มีการระบุเวลา ที่ถูกเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และถูกจัดเก็บและจัดโครงสร้างเป็นระเบียนหรือ "บล็อก" ทั้งนี้ นอกเหนือจากคุณสมบัตพื้นฐานของ Blockchain ที่ข้อมูลจะไม่มีการเปลี่ยนและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอด เรายังออกแบบโซลูชัน VGM blockchain เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมทั้งหมดอย่างเคร่งครัดในเรื่องการรักษาความลับ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และข้อบังคับเกี่ยวกับข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ ดังนั้น ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล VGM ของคุณจึงถูกการันตีตลอดเวลา

สำหรับการจัดส่งจากท่าเรือในอิตาลี ผู้ส่งต้องให้ข้อมูลติดต่อเพิ่มเติมโดยกรอกข้อมูลในช่อง "โทรศัพท์" และ "อีเมล" ในพอร์ทัลของเรา หากมีการเลือกวิธีที่ 1 (การชั่งน้ำหนัก) ผู้ส่งจะต้องป้อน ID ของเครื่องชั่งที่ใช้ในการชั่งในช่อง "เครื่องชั่ง" อีกด้วย