ผู้เผยแพร่แอสเสท

บริการดำเนินพิธีการศุลกากร

ดำเนินพิธีการศุลกากร และเพื่อให้สินค้าของคุณข้ามแดนได้เร็วขึ้น

อุปสรรคทางการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้น และข้อกำหนดด้านศุลกากร ทำให้การจัดการซัพพลายเชนมีความซับซ้อนมากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกว่า 1,000 คนของเรามีโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อการขนส่งสินค้าของคุณโดยเฉพาะ

ในทุกที่ที่คุณต้องการความเชี่ยวชาญด้านศุลกากร เรามีมืออาชีพที่มีใบอนุญาตที่สามารถเคลียร์พัสดุของคุณตามกำหนดเวลา ไม่ว่าสินค้าของคุณจะมีปริมาณมากหรือน้อย หรือมีขนาดใดก็ตาม เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกของเราสามารถตอบสนองธุรกิจของคุณได้ในทุกภูมิภาคที่คุณทำธุรกิจ

เลือกบริการต่างๆ ของเรา เพื่อรักษาความได้เปรียบด้านความเร็วในการเข้าสู่ตลาดของคุณ

การดำเนินพิธีการศุลกากร: ไม่ว่าคุณจะนำเข้าหรือส่งออกสินค้า เรามีบริการที่หลากหลายที่ตอบโจทย์ซัพพลายเชนของคุณ คุณสามารถเลือกให้เราจัดเตรียม และดำเนินการประกาศคำนวณอาก รและภาษี และจัดระเบียบการตรวจสอบได้ ให้ Kuehne+Nagel ได้อำนวยความสะดวกกับบริการคลังสินค้าทัณฑ์บน การนำสินค้าเข้าหรือออก หรือinward/outward processing relief (IPR/OPR) รวมถึงดำเนินพิธีการของ เขตการค้าเสรี (Free Zone Clearances)

การจัดการการค้า: เมื่อคุณต้องการลดความเสี่ยงและบริหารจัดการต้นทุนในการทำธุรกรรมข้ามพรมแดน ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือ มารับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเสรี ข้อมูลภาษีระหว่างประเทศ และ duty drawbacks regimes มาปลดล็อกศักยภาพในการประหยัดภาษีที่ซ่อนอยู่ด้วยบริการการตรวจสุขภาพด้านศุลกากร และการใช้ดัชนีชี้วัด scorecards

การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางศุลกากร: ทีมงานของเราใช้มีการทำงานที่เข้มงวด เพื่อปฏบัติตามกฎระเบียบ เราประเมินซัพพลายเชนของคุณ ดำเนินการตรวจสอบหลังการนำเข้า และพัฒนากระบวนการเชิงรุกที่ป้องกันการทำผิดพลาดและค่าปรับที่อาจเกิดขึ้น

การใช้ดิจิทัลในการทำงาน: ให้เราช่วยคุณในการปรับกระบวนการศุลกากรให้เป็นดิจิทัลด้วย Single Windows Customs Portal ซึ่งเป็นระบบกลางสำหรับพิธีการศุลกากรในภูมิภาคทั้งหมดของคุณ แดชบอร์ดและรายงานจากระบบจะช่วยให้คุณเห็นข้อมูลทุกส่วน ให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ทั้งหมดที่คุณจะได้รับจากการดำเนินการศุลกากรที่มีประสิทธิภาพ

  • ลดค่าใช้จ่ายของคุณ และลดเงินทุนหมุนเวียนที่ผูกติดอยู่ในซัพพลายเชน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จาก ข้อตกลงการค้าเสรี
  • ดำเนินการเชิงรุกกับการเปลี่ยนแปลงระเบียบการศุลกากร ขั้นตอน และใบอนุญาตที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ
  • ให้ความช่วยเหลือเรื่องกลยุทธการจ้างภายนอกเพื่อดำเนินพิธีการศุลกากร และบริหารจัดการตัวแทนที่ทำหน้าที่ดำเนินพิธีการ
  • ช่วยยื่นขอระเบียบการศุลกากร ขั้นตอนใบอนุญาต และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเราวันนี้ เพื่อสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อเราเรื่องบริการดำเนินพิธีการศุลกากร

[TH] Service Request - Customs General

กานต์ จันโทศรี

National Customs Brokerage Manager

ติดต่อเรา